BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231108T104420Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-21-november\n \nVägledningar för digitaliseringsvänliga regelverk och automationsvänliga regelverk\nVägledningarna ger dig som offentlig akt ör stöd i hur du och din organisation kan arbeta med att utforma regelve rk som underlättar digitalisering och automatisering. \nWebbinariet är s ärskilt intressant för er som är jurister och andra som arbetar med aut omatisering inom offentlig förvaltning.\nPresentatör: Jens Tiensuu\, jur ist på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av akt uell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T115500 DTSTAMP:20231108T104420Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T113000 LAST-MODIFIED:20231108T104420Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Vägledningar för digitaliseringsvänliga regelverk och automationsvänliga regelverk TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000200370E63812DA01000000000000000 010000000EBAE796FFC69ED47BC3BC4BFAAE2D20D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter d u till Digg forum: ht tps://www.digg.se/digg-forum-21-november

 \;

Vä\;gledningar f ö\;r digitaliseringsvä\;nliga regelverk och automationsvä\;nli ga regelverk

Vä\;gledningarna ger dig som offentlig aktö\;r stö\;d i hur du och din organisation kan arbeta med att utforma regelverk som underlä\;ttar digitalisering och automatisering.

Webbinariet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r er som ä\;r jurister och andra som arbetar med automatisering inom offentlig fö\;rvaltning.

Presentatö\;r: Jens Tiensuu\, jurist på\; Digg.

 \;

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell informa tion om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg. se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR