BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231108T074407Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-21-november\n \nEU:s digitala identitetsplånbok markerar nästa steg i Europas digitala transformation\nI den kommande uppdateringen av förordni ngen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) kommer al la EU-medborgare att erbjudas en digital identitetsplånbok med fokus på användarens kontroll över spridningen av sina personuppgifter. Sverige d eltar aktivt i två storskaliga pilotprojekt som EU-kommissionen genomför : EUDI Wallet Consortium (EWC) och Digital Credentials for EU (DC4EU).\nPa sset är särskilt intressant för dig som vill veta mer om EU:s digitala identitetsplånbok.\nPresentatörer: Sarah Amandusson\, specialist inom di gital identitet på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan t a del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T102500 DTSTAMP:20231108T074407Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T100000 LAST-MODIFIED:20231108T074407Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: EU:s digitala identitetsplånbok markerar n ästa steg i Europas digitala transformation TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C01F09B91F12DA01000000000000000 01000000095BF70C0AA2F984BA75641DC6752506D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-21-november

 \;

EU:s digi tala identitetsplå\;nbok markerar nä\;sta steg i Europas digitala transformation

I den kommande upp dateringen av fö\;rordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjä\;nster (eIDAS) kommer alla EU-medborgare att erbjudas en digital identitetsplå\;nbok med fokus på\; anvä\;ndarens kontroll &o uml\;ver spridningen av sina personuppgifter. Sverige deltar aktivt i tv&a ring\; storskaliga pilotprojekt som EU-kommissionen genomfö\;r: EUDI < span class=SpellE>Wallet Consortium (EWC) och Digital Credentials for EU (DC4EU).

Passet ä\;r sä\;rskilt intressant f&o uml\;r dig som vill veta mer om EU:s digitala identitetsplå\;nbok.

Presentatö\;rer: Sarah Amandusson\, specialist inom digital identitet på\; Digg.

 \;

Digg forum ä\; r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av akt uell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https ://www.digg.se/diggforum

&nbs p\;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR