BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231108T073904Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-21-november\n \nAI med förtroende\nAI är superhett och aktuellt. Regle ring eller inte? Är AI för alla? Vad kommer att ske när myndigheten lå ter AI besluta? Under några regeringsuppdrag har Digg och några andra my ndigheter utvecklat en förtroendemodell som ska säkra tillit till automa tiserat beslutsfattande. Här ges en översikt om innehåll och mekanismer för förtroende till AI.\nPasset är särskilt intressant för AI-utveck lare\, utvecklare\, verksamhets- och it-arkitekter\, chefer och andra inom främst offentlig förvaltning.\nPresentatör: Mats Snäll\, senior rådg ivare på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av a ktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på : https://www.digg.se/diggforum\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T095500 DTSTAMP:20231108T073904Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T093000 LAST-MODIFIED:20231108T073904Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: AI med förtroende TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000022D2031F12DA01000000000000000 010000000C9E001679F71D447A5823DCAE0EE9E1E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r a nsluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-21-november

 \;

AI med f&ou ml\;rtroende

AI ä\;r superhett och aktuellt. Reglering eller inte? Ä\;r AI fö\;r alla? Vad kommer att ske nä\;r myndigheten lå\;ter AI besluta? Under nå\;gra regeringsuppdrag har Digg och nå\;gra and ra myndigheter utvecklat en fö\;rtroendemodell som ska sä\;kra til lit till automatiserat beslutsfattande. Hä\;r ges en ö\;versikt om innehå\;ll och mekanismer fö\;r fö\;rtroende till AI.

Passet ä\;r sä\;rskilt intressant f& ouml\;r AI-utvecklare\, utvecklare\, verksamhets- och i t-arkitekter\, chefer och andra inom frä\;mst offentlig fö\ ;rvaltning.

Presentatö\;r: Mats Sn ä\;ll\, senior rå\;dgivare på\; Digg.

 \;

Digg forum ä \;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av a ktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\; s mer om Digg forum på\;: htt ps://www.digg.se/diggforum

&n bsp\;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR