BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231108T073232Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-21-november\n \nVägledning om automatiserad handläggning och beslut\nV ägledningen ger dig som offentlig aktör stöd i hur du och din organisat ion kan leva upp till förvaltningslagens bestämmelser vid automatisering av handläggning och beslutsfattande.\nPasset är särskilt intressant f ör er som är jurister och andra som arbetar med automatisering inom offe ntlig förvaltning.\nPresentatör: Erika Lidén\, jurist på Digg.\nDigg f orum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om vår a pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/digg forum\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T092500 DTSTAMP:20231108T073232Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T090000 LAST-MODIFIED:20231108T073232Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Vägledning om automatiserad handläggning och beslut TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020B6139C1D12DA01000000000000000 010000000462428C800F05543B33A048E5C105AF4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg- forum-21-november

 \;

Vägledning om automatiserad handläggn ing och beslut

Vägledningen ger d ig som offentlig aktör stöd i hur du och din organisation kan leva upp t ill förvaltningslagens bestämmelser vid automatisering av handläggning och beslutsfattande.

Passet är särsk ilt intressant för er som är jurister och andra som arbetar med automati sering inom offentlig förvaltning.

Pr esentatör: Erika Lidén\, jurist på Digg.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR