BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240409T140846Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \nSDG-förordningen: Uppdaterad tidplan för anslutning till tekniska systemet\nDigg har fått i uppdrag av regeringen att analysera och lämna förslag på åtgärder m ed anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gr änsöverskridande utbyte av bevis. Lyssna till när Max Flodén från Dig g berättar mer om uppdraget\, om tidplanen för anslutning och vad ni som behöriga myndigheter kan göra för att förbereda er anslutning redan n u.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell informati on om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.di gg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T115500 DTSTAMP:20240409T140846Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T113000 LAST-MODIFIED:20240409T140846Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: SDG-förordningen: Uppdaterad tidplan för anslutning till tekniska systemet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030B5462A988ADA01000000000000000 0100000006CA0EAD286863548BDBEF9274F0CC6BC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg forum: https://www. digg.se/digg-forum-23-april

SDG-f& ouml\;rordningen: Uppdaterad tidplan fö\;r anslutning till tekniska sy stemet

Digg har få\;tt i uppdrag av regeringen att analysera och lä\;mna fö\;rslag på\; &arin g\;tgä\;rder med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekni ska system fö\;r grä\;nsö\;verskridande utbyte av bevis. Lyssn a till nä\;r Max Flodé\;n frå\;n Digg berä\;ttar mer om uppdraget\, om tidplanen fö\;r anslutning och vad ni som behö\;ri ga myndigheter kan gö\;ra fö\;r att fö\;rbereda er anslutning redan nu.

Digg forum ä\;r ett webbina rium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på \;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR