BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240403T114328Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \n \nTillgänglighet – vanliga fallgropar för UX:are och utvecklare\nDet finns några saker du verkligen ska undvika när du designar eller bygger en användbar och d ärmed tillgänglig webbplats. Digg går igenom flera vanliga misstag\, vi lka konsekvenser dessa misstag får och vad du kan göra istället.\n \nDi gg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/ diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T112500 DTSTAMP:20240403T114328Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T110000 LAST-MODIFIED:20240403T114328Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Tillgänglighet – vanliga fallgropar för UX:are och utvecklare TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000801B87EAC785DA01000000000000000 0100000008E66846B0DFF724C8D325A41D70C1C6C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg for um: https://www.digg.se/ digg-forum-23-april

 \;

Tillgä\;nglighet –\; vanliga fallgropa r fö\;r UX:are och utvecklare

Det finns nå\;gra saker du verkligen ska undvi ka nä\;r du designar eller bygger en anvä\;ndbar och dä\;rmed tillgä\;nglig webbplats. Digg gå\;r igenom flera vanliga misstag\ , vilka konsekvenser dessa misstag få\;r och vad du kan gö\;ra is tä\;llet.

 \;

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta d el av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. L ä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR