BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240403T114249Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \n \nDärför ska du undvika accessibility overlays på webbplatser\nEU-kommissionen gick i hö sten 2023 ut med en varning för så kallade "accessibility overlays"\, de t vill säga funktioner som påstås bidra till att webbplatser automatisk t följer alla WCAG-krav. Digg reder ut begreppen och förklarar varför d u ska undvika dessa tjänster och vad du ska göra istället.\n \nDigg for um är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggfo rum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T105500 DTSTAMP:20240403T114249Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T103000 LAST-MODIFIED:20240403T114249Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Därför ska du undvika accessibility overl ays på webbplatser TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000104382B5C785DA01000000000000000 0100000005364D6FCA62D434B98D0593DEA2BEF83 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg for um: https://www.digg.se/ digg-forum-23-april

 \;

Dä\;rfö\;r ska du undvika accessibility overlays på\; we bbplatser

EU-kommissionen gick i h&ou ml\;sten 2023 ut med en varning fö\;r så\; kallade "\;accessibility overlays"\; \, det vill sä\;ga funktioner som på\;stå\;s bidra till att webbplatser automatiskt fö\;ljer alla WCAG-krav. Digg reder ut begrepp en och fö\;rklarar varfö\;r du ska undvika dessa tjä\;nster oc h vad du ska gö\;ra istä\;llet.

< o:p> \;

Digg forum ä\;r ett webbina rium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på \;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR