BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240403T114212Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \n \nVad innebär de nya EU-reglerna om e-legitimering?\nDen reviderade eIDAS-förordningen som träder i kraft under våren syftar till att stärka användarens kontrol l över sina data\, införa en digital identitetsplånbok och bidra till a tt öka spridningen av gränsöverskridande e-legitimering. Vi kommer att fokusera på eID-delen av eIDAS under den här programpunkten.\n \nDigg fo rum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggf orum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T095500 DTSTAMP:20240403T114212Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T093000 LAST-MODIFIED:20240403T114212Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Vad innebär de nya EU-reglerna om e-legiti mering? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000008F3F7BC785DA01000000000000000 01000000062F875EB6EA26A4B9D9EF250912A7952 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r anslut er du till Digg forum: h ttps://www.digg.se/digg-forum-23-april

 \;

Vad innebä\;r de nya EU- reglerna om e-legitimering?

Den revid erade eIDAS-fö\;rordningen som trä\;der i kraft under vå\;ren syftar till att stä\;rka anvä\;ndarens kontroll ö\;ver sina d ata\, infö\;ra en digital identitetsplå\;nbok och bidra till att ö\;ka spridningen av grä\;nsö\;verskridande e-legitimering. Vi kommer att fokusera på\; eID-delen av eIDAS under den hä\;r prog rampunkten.

 \;

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. L&a uml\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR