BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240403T114040Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \n \nSveriges identit ets- och behörighetshantering\nAras Kazemi och Olov Eriksson på Digg ber ättar om arbetet med att ta fram en förvaltningsgemensam federationsinfr astruktur. Arbetet sker inom ramen för Enas byggblock Auktorisation och s yftar till att möjliggöra skalbara och effektiva implementeringar av sä kerhetslösningar för identitets- och behörighetshantering mellan olika organisationer i olika federativa kontext.\n \nDigg forum är ett webbinar ium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T092500 DTSTAMP:20240403T114040Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T090000 LAST-MODIFIED:20240403T114040Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Sveriges identitets- och behörighetshanter ing TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0101637C785DA01000000000000000 0100000001FD75A60BFB6C447A6BE13864BA37948 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n< !--[if gte mso 9]>\n\n\n

Hä\;r ansluter du ti ll Digg forum: https://w ww.digg.se/digg-forum-23-april

 \;

Sveriges identitets- och beh&o uml\;righetshantering

Aras Kazemi och Olov Eriksson på\; Digg berä\;ttar om arbetet med att ta fram en fö\;rvaltningsgemensam federationsinfrastruktur. Arbetet sker inom ramen fö\;r Enas byggblock Auktorisation och syftar till att mö\; jliggö\;ra skalbara och effektiva implementeringar av sä\;kerhetsl ö\;sningar fö\;r identitets- och behö\;righetshantering mellan olika organisationer i olika federativa kontext.

 \;

Digg forum ä\; r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om v&arin g\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\ ;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR