Till innehållet

Bilaga 1: Tekniskt ramverk för Sweden Connect

Bilaga 1 till "Avtal med förlitande part beträffande funktioner för elektronisk identifiering Sweden Connect".

1. Bakgrund och syfte

1.1 Detta dokument är en bilaga till Avtal med förlitande part beträffande funktioner för elektronisk identifiering.

1.2 Bilagan redovisar de dokument som utgör Tekniskt ramverk.

  • 2019-308 (previously ELN-0602) - Deployment Profile for the Swedish eID Framework
  • 2019-309 (previously ELN-0603) - Registry for Identifiers
  • 2019-310 (previously ELN-0604) - Attribute Specification for the Swedish eID Framework
  • 2019-311 (previously ELN-0606) - Entity Categories for the Swedish eID Framework
  • 2019-312 (previously ELN-0607) - Implementation Profile for using DSS in Central Signing Services
  • 2019-313 (previously ELN-0608) - Certificate Profile for Central Signing Services
  • 2019-314 (previously ELN-0609) - DSS Extension for Federated Signing Services
  • 2019-315 (previously ELN-0611) - eIDAS Constructed Attributes Specification for the Swedish eID Framework
  • 2019-316 (previously ELN-0612) - BankID Profile for the Swedish eID Framework
  • 2019-317 (previously ELN-0613) - Signature Activation Protocol

1.3 Dokumenten presenteras på https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/