Säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte

DIGG har fått i uppdrag att samordna två regeringsuppdrag: säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Säker och effektiv tillgång till grunddata

Syftet med uppdraget är att ta fram förslag till vad som behövs för att skapa en mer säker och effektiv tillgång till grunddata. Uppdraget ska bland annat tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket genom ett gemensamt projekt.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Säkert elektroniskt informationsutbyte

Uppdraget är att ta fram förslag som ska bidra till att skapa säkrare och mer effektiva elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn. Uppdraget ska bland annat undersöka en ökad form av standardisering. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, eHälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, och Skatteverket genom ett gemensamt projekt.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Korrekt grunddata och enklare att utbyta digital information

Förenklat handlar de båda regeringsuppdragen om att grunddatat ska vara korrekt och tillgängligt samt att det finns ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer, mellan offentliga organisationer och andra medlemsstater samt mellan offentliga organisationer och privatpersoner, företag och andra organisationer.

En uppgift en gång

I slutändan ska arbetet skapa förutsättningar för att vi medborgare och företag endast behöver lämna våra uppgifter en gång. Det ska även bli enklare för offentliga och privata organisationer att byta data dvs. information med varandra. När vi kan byta information med varandra får vi också bättre förutsättningar att använda informationen till att skapa nya digitala tjänster som gynnar våra medborgare.

DIGG samordnar uppdragen

DIGG samordnar uppdragen vilket innebär att vi

  • leder styr- och samordningsgrupperna
  • samordnar analysarbetet
  • sammanställer och lämnar redovisningar
  • säkerställer att samverkan och samarbete sker.

Grunddata är offentlig information med bred användning som är nödvändig för att samhället ska fungera. Exempel på grunddata: Information från folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information.