Effektivt informationsutbyte

Effektivt informationsutbyte förutsätter att olika it-system kan kommunicera med varandra.

I den senaste uppföljningen av Digitaliseringen av det offentliga Sverige (ESV 2018:31) konstateras att det idag ofta saknas gemensamma standarder för informationsutbyte.

Detta beskrivs som ett av de främsta hindren för digital samverkan inom det offentliga. Därför deltar vi i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Läs rapporten Digitalisering av det offentliga Sverige (pdf)

Källa:Ekonomistyrningsverket 2018:31