Nationella standarder

DIGG samordnar en nationell digital infrastruktur. Det betyder bland annat att vi arbetar för att det ska finnas gemensamma standarder för hur människor och organisationer ska kunna dela information.

Effektivt informationsutbyte

Effektivt informationsutbyte förutsätter att olika it-system kan kommunicera med varandra. I den senaste uppföljningen av Digitaliseringen av det offentliga Sverige konstateras att det idag ofta saknas gemensamma standarder för informationsutbyte. Detta beskrivs som ett av de främsta hindren för digital samverkan inom det offentliga. Därför deltar vi i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Läs rapporten (2018:31) Digitalisering av det offentliga Sverige (esv.se)

Pågående regeringsuppdrag

DIGG har fått i uppdrag att samordna två regeringsuppdrag. Förenklat handlar de båda uppdragen om att grunddatat ska vara korrekt och tillgängligt samt att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer, mellan offentliga organisationer och andra medlemsstater samt mellan offentliga organisationer och privatpersoner, företag och andra organisationer.

I slutändan ska arbetet skapa förutsättningar för att medborgare och företag endast behöver lämna uppgifter en gång. Det ska även bli enklare för offentliga och privata organisationer att byta data dvs. information med varandra. Detta gör att vi även får bättre förutsättningar att använda informationen till att skapa nya digitala tjänster som gynnar medborgarna.

Syftet med uppdraget är att ta fram förslag till vad som behövs för att skapa en mer säker och effektiv tillgång till grunddata. Uppdraget ska bland annat tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket genom ett gemensamt projekt.

Grunddata är offentlig information med bred användning som är nödvändig för att samhället ska fungera. Exempel på grunddata är information från folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdraget är att ta fram förslag som ska bidra till att skapa säkrare och mer effektiva elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn. Uppdraget ska bland annat undersöka en ökad form av standardisering. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, eHälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket genom ett gemensamt projekt.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats