Nationella standarder

Vi på DIGG samordnar en nationell digital infrastruktur. Det betyder bland annat att vi arbetar för att det ska finnas gemensamma standarder för hur människor och organisationer ska kunna dela information.