Nationell standarder

Vi på DIGG samordnar en nationell digital infrastruktur. Det betyder bland annat att vi arbetar för att det ska finnas gemensamma standarder för hur människor och organisationer ska kunna dela information.


Effektivt informationsutbyte förutsätter att olika it-system kan kommunicera med varandra. I den senaste uppföljningen av Digitaliseringen av det offentliga Sverige (ESV 2018:31) konstateras att det idag ofta saknas gemensamma standarder för informationsutbyte. Detta beskrivs som ett av de främsta hindren för digital samverkan inom det offentliga. Därför deltar vi i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Läs rapporten Digitalisering av det offentliga Sverige.

Källa: Ekonomistyrningsverket 2018:31