Nationell arkitektur

Ta bort onödiga hinder för att offentlig sektor ska kunna samverka digitalt! Så kan DIGG:s uppdrag att samordna och stödja digitaliseringen i hela den offentliga sektorn sammanfattas.

I Sverige har varje myndighet, kommun och landsting eget ansvar för sin verksamhetsutveckling. De väljer själva hur en uppgift ska utföras. Samtidigt behöver många delar av det offentliga ha kontakt med varandra. Idag hindras digital samverkan i onödan. Det leder till överflödig administration och ökade kostnader. Sämre kvalitet och sämre service. 

Därför behövs en nationell digital infrastruktur. Offentlig sektor ska kunna utbyta information, samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar. Det är nödvändigt för att kunna leverera service till individer och organisationer. DIGG arbetar med samordning och styrning av den digitala nationella infrastrukturen. I infrastrukturen ingår ett antal gemensamma digitala tjänster, nationella principer för hur data hanteras, tillhörande arkitektur och standarder.

Det behövs en stabil och säker bas för att kunna ge tillgänglig, likvärdig och effektiv digital service till människor och företag. Regeringen arbetar därför med att förtydliga styrningen och öka anslutningen till den digitala infrastrukturen.