Nationell arkitektur

En nationell digital infrastruktur är viktig för att offentlig sektors digitala samverkan inte ska hindras i onödan. DIGG har i uppdrag att samordna och stöda digitaliseringen i hela den offentliga sektorn.

I Sverige har varje myndighet, kommun och landsting eget ansvar för sin verksamhetsutveckling och hur uppgifter ska lösas. Samtidigt behöver många delar av det offentliga kommunicera med varandra vilket gör att den digitala samverkan hindras på grund av många olika lösningar. Detta leder till överflödig administration, ökade kostnader, sämre kvalitet och sämre service.

Därför behövs en nationell digital infrastruktur

Det behövs en nationell digital infrastruktur så att offentlig sektor ska kunna utbyta information, samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar. Det är nödvändigt för att kunna leverera service till individer och organisationer.

Samordning och styrning

DIGG arbetar med samordning och styrning av den digitala nationella infrastrukturen. I infrastrukturen ingår ett antal gemensamma digitala tjänster, nationella principer för hur data hanteras, tillhörande arkitektur och standarder.

Det behövs en stabil och säker bas för att kunna ge tillgänglig, likvärdig och effektiv digital service till människor och företag. Regeringen arbetar därför med att förtydliga styrningen och öka anslutningen till den digitala infrastrukturen.