Myndigheternas strategiska it-projekt

ESV har tillsammans med 65 myndigheter identifierat vilka strategiska it-projekt som bedrivs på myndigheterna och vi har samlat in information om totalt 191 pågående strategiska it-projekt. Den sammanlagda budgeten för projekten är 11 miljarder kronor.

Strategiska it-projekt är projekt eller program som

  • utvecklar verksamheten med stöd av it 
  • effektiviserar verksamheten med stöd av it eller genom att tillhandahålla it-stöd
  • myndigheternas ledning följer, eller borde följa, genom sitt ansvar för verksamheten inför regeringen enligt 3 § myndighetsförordningen.

Plan och ansvarig viktiga för att realisera nyttor

För att kunna realisera de eftersträvade nyttorna i ett projekt bör det finnas en plan och en ansvarig för detta. Många av projekten saknar både plan och ansvarig men kommer sannolikt generera nytta ändå. Risken ökar dock för att den önskade effekten uteblir.

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se