It-kostnader som andel av verksamhetskostnader

Andelen it-kostnader i en myndighet visar vilken roll it har i myndigheten. Hur stor den är beror på uppdrag, verksamhetens art och graden av automatisering. Nyckeltalet bör återspegla den strategi myndigheten har för it och digitalisering. Genom att följa nyckeltalet över tid är det också möjligt att se hur it och verksamhet samspelar över en längre period.

För vissa av de mindre myndigheterna utgör it-kostnader en betydande andel av dess verksamhetskostnader. Då myndigheternas uppdrag skiljer sig åt är det inte relevant att jämföra myndigheterna med varandra, men det pekar på att kostnaderna för it varierar stort i staten.

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess går det bra att kontakta oss.