It-kostnadernas fördelning på förvaltning och nyutveckling

Myndigheterna bör ha kontroll på hur it-kostnaderna fördelas mellan att säkerställa, underhålla och ta fram nytt. Fördelningen bör avspegla den strategi myndigheten har för it- och verksamhetsutveckling.

Genom att följa utvecklingen över tid får man ett underlag som kan användas för att analysera

  • hur balansen mellan reaktivt och framåtblickande är, som indikation på framtida behov av investeringar
  • om fördelningen ligger i linje med strategiska beslut
  • om styrningen av utvecklingsinsatserna kan effektiviseras.

 

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se