It-användning

It är en naturlig del av verksamheten och en viktig förutsättning för en myndighets verksamhetsutveckling. Att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering kan både vara ett sätt att använda skattepengar mer effektivt, och ett sätt att förbättra myndighetens service till medborgare och företag.