I spåren av IT-skandalen. Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?

Expertgruppens ordförande Kristina Alsér i panel
”I spåren av IT skandalen – Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” 

– eFörvaltningsdagarna 2017 –