Hur mycket samhällsnytta kan vi skapa för 11 miljarder?

Läs här om dialogmötet med 20 myndigheter den 7 september 2017.