Omvärldslänkar

I andra länder har man gett särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och granska myndigheters digitala investeringar och it-projekt. Erfarenheterna från dessa länder är goda. Inrättandet av grupperna bedöms bland annat ha lett till bättre resultat av digitala investeringar, färre misslyckade it-projekt och ökad transparens.

Statens It-projektråd

Läs mer om Statens It-projektråd i Danmark

Digitaliseringsrådet

Läs mer om Digitaliseringsrådet i Norge.