Digitala investeringar

Samhället ställer höga krav på de tjänster som den offentliga sektorn ska leverera. I genomsnitt tar strategiska utvecklingsprojekt 31 månader, vilket är lång tid i en föränderlig tid. Vi måste säkerställa att vi får ut mest möjliga nytta av de investeringar som görs.

Expertgruppen för digitala investeringar bildades 2017 för att stötta myndigheter i deras arbete med större investeringar i it och digitalisering. Det övergripande målet var att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

Expertgruppen för digitala investeringar bildades 2017. Uppdraget är att:

- analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering

- lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förutsättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker

- lämna information om relevanta erfarenheter eller lösningar inom och möjligheter till samverkan med andra delar av den offentliga sektorn

- följa upp analyserade satsningar (vid tiden för slutredovisningen av uppdraget)

- bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn.