Digitalisering av offentlig sektor

Vägen till ett smartare land

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.

Vi på DIGG är en katalysator för digitaliseringen av det offentliga.

Den digitala förvaltningen