Digitalisering av offentlig sektor

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar till att göra sådant som tidigare inte varit möjligt.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är därför av stor betydelse.

DIGG ska främja detta och vara ett nav som stöttar och driver på digitaliseringen av den offentliga sektorn.