Digitalisering av offentlig sektor

Vägen till ett smartare land

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.

Vi på DIGG är en katalysator för digitaliseringen av det offentliga.