SDK - Frågor och svar

Hela ansvaret för Säker digital kommunikation (SDK) överförs från Inera till Digg enligt ett uppdrag från regeringen. Inför övertagandet finns många frågor och på denna sida ger vi svar på några av dem.

Arbetet med att förbereda övertagandet av SDK pågår för fullt och är du intresserad av SDK har du sannolikt frågor kring detta. Här svarar vi på några av de frågor som finns kring flytten av SDK från Inera till Digg. Vi har ännu inte alla svar, men sidan uppdateras kontinuerligt med fler frågor och svar.

När Digg väl tagit över hela ansvaret för SDK kommer denna sida att ersättas av en sida med all information om hur man ansluter till SDK. I dag hänvisar vi till Inera för mer information om anslutning.

SDK hos Inera.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor du inte hittar svaret på? Kontakta oss gärna, kontaktuppgifter finns längs ner på sidan.

Frågor och svar

Enligt det förlängda uppdraget till Digg ska det ske senast 1 april 2024. Digg har begärt förlängd tid för ytterligare säkerställa leveransen av en trygg, säker och välfungerande tjänst.

Ursprungligen fanns en annan tidsplan för SDK:s flytt till Digg. Här kan du läsa en nyhet om att processen kring övertagandet ges mer tid.

Länk till nyhet

På digg.se där du är nu kommer det att finnas information om vad SDK är, vilka fördelar det innebär och varför aktörer i den offentliga sektorn bör ansluta. I samband med att Digg övertar hela ansvaret för SDK kommer Digg att lansera en webbplats med adressen sdk.digg.se. Där publiceras all information som behövs för att förbereda och genomföra ett anslutande till SDK.

Vi jobbar just nu med att utveckla anslutningsprocessen för deltagarorganisationer och leverantörer som vill ansluta till SDK efter Diggs övertagande. Fokus för vårt arbete är att förbättra och förenkla deltagarorganisationers anslutning och renodla processerna utifrån de roller som finns. Information om anslutningsprocessen kommer att publiceras i samband med att Digg tar över hela ansvaret för SDK.

En plan för migrering är under framtagande, som stöd för er som är anslutna till SDK eller under anslutning. Den kommer ge vägledning kring vad som ska ske, vid vilken tidpunkt och hur det kommer att gå till. Information om migreringsplanen med tillhörande aktiviteter kommer att förmedlas löpande. Till dess gäller dagens anslutningshantering.

SDK är anslagsfinansierat, vilket betyder att det är kostnadsfritt att ansluta till SDK. Digg tar inte ut någon avgift.

Anslutande organisationer står själva för de kostnader som uppstår i den egna verksamheten (t.ex. utveckling av IT-stöd) som behövs för att ansluta till SDK.

Digg bygger en ny adressbok för att passa in i våra driftsmiljöer. Det görs på samma tekniska specifikationer och gränssnitt som idag. Design och funktionalitet kommer därför att ha väldigt hög igenkänningsfaktor. Skillnader som kan upplevas är förbättrad webbtillgänglighet och viss funktionalitet som förbättrar och förenklar för användare och administratörerna av SDK adressbok.

Ja, eftersom federationen SDK byter ägare behöver ett nytt avtal tecknas mellan deltagarorganisationen och Digg. Vi jobbar just nu med ett nytt avtal, där den som är ansluten eller kommer ansluta till SDK löpande informeras om praktiskt tillvägagångssätt. Accesspunktsoperatörer påverkas inte av detta, eftersom transportinfrastrukturen som stödjer SDK redan finns hos Digg med gällande avtal.

Det finns olika infrastrukturer för säker kommunikation, vad som används bäst till vad avgörs av behov och användningsområde för den information som ska utbytas. SDK erbjuder meddelandeutbyte av känslig och sekretessklassad information mellan anslutna deltagare till SDK, krypterat över internet och nära realtid. SGSI erbjuder informationsutbyten mellan ackrediterade anslutna parter (tal, video och data), i realtid och oberoende av internet.

Vill du veta mer om skillnader, kontakta oss på info@digg.se!

SDK är en infrastruktur för digital samverkan som utvecklas över tid, och som finns att ansluta till idag. Förutom den utveckling som Inera i dagsläget genomför i samarbete med Digg, ligger nu ett stort fokus på att genomföra en trygg och smidig övergång från Inera till Digg. Det kommer följas av en mer långsiktig utvecklingsplan, i linje med Diggs uppdrag att tillhandahålla SDK.

Ena är en förvaltningsgemensam digital infrastruktur som möjliggör ett säkert, enkelt och effektivt informationsutbyte inom offentlig sektor och som ska stödja den europeiska infrastrukturen för gränsöverskridande utbyten. Istället för att varje aktör ska utveckla sina egna lösningar på sitt eget sätt är syftet att skapa en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma grundläggande behov och stödja digital utveckling.

Den långsiktiga inriktningen för SDK är att dess infrastruktur ska utgå från och komplettera arbetet som görs med att etablera Ena. Det som finns realiserat för SDK kan dra nytta och lärdomar av arbetet som genomförs inom Ena, samt återanvända delar i de fall det är ändamålsenligt. På motsvarande sätt kan utvecklingen som görs för SDK på sikt återanvändas för digital samverkan och informationsutbyte inom nya användningsområden. En första nulägesanalys visar exempel på detta, men ytterligare arbete återstår för att se hur SDK konkret ska integreras med Ena.

Digg stödjer Inera’s pågående utveckling och arbete för att möjliggöra API:er för meddelandesystem MT/MK. Inera driver arbetet i samverkan med Digg. Mer information kan fås av Inera.

I Diggs nuvarande uppdrag ingår att främja främst statliga myndigheters anslutning till SDK, motsvarande uppdrag har SKR/Inera för kommuner och regioner. När Digg tillhandahåller SDK i sin helhet följer främjande för hela offentliga sektorn utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Kontakta oss!

Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta oss på info@digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: