Tidsplan för övertagande av SDK

Flytten av SDK från Inera till Digg närmar sig. Här får du mer information om Diggs planering och vilka hållpunkter som gäller.

Enligt det regeringsuppdrag Digg arbetar efter ska SDK i sin helhet ha flyttat från Inera AB till Digg senast 1 april 2024. Men det finns fler datum som är intressanta beroende på var i din anslutningsprocess du är.

Digg har ett tydligt fokus på att hantera de organisationer som redan anslutit till Inera, och det är också huvudbudskapet i det uppdrag vi fått från regeringen. I praktiken innebär det att vi arbetar för att migrera dessa organisationer på ett tryggt och säkert sätt innan vi ger oss på uppgiften att ansluta nya organisationer. På så sätt säkrar vi kvaliteten i uppdraget och skapar samtidigt bra förutsättningar för att senare öppna för att fler organisationer ska kunna ansluta. Vi ser framför oss att hela offentliga sektorns aktörer ska kunna ansluta till SDK, liksom privata tjänsteleverantörer.

Här följer några viktiga hållpunkter för migreringen för de organisationer och tjänseleverantörer som i dag är anslutna till någon av Ineras miljöer.

Överblick över viktiga datum

Migrering av deltagarorganisationer

15 februari

Diggs miljöer öppnar för möjlighet till PING-tester mot aktuella webadresser. URl:er Länk till annan webbplats. kommuniceras direkt till berörda organisationer och leverantörer.

26 februari

För de organisationer som är anslutna till Ineras Produktionsmiljö kommer blanketter gällande anslutningen att skickas ut. Anmälan till testmiljön (QA), samt anmälan och anslutningsavtal.

1 mars

DIGG sammanställer inkomna avtal och anmälningar. Dessa tas emot fram till och med 11 mars.

11 mars

Diggs adressbok i QA öppnar, vilket innebär att deltagare i QA-miljön kan påbörja sin migrering av denna miljö. Ineras adressbok stänger efter avslutad migrering.

18 mars

Anslutna deltagare till PROD påbörjar sin migrering.

22 mars
All migrering är slutförd.

2 maj

Digg öppnar för nyanslutningar till SDK.

Migrering av leverantörer av meddelandesystem

15 februari
Diggs miljöer öppnar för möjlighet till PING-tester mot aktuella webadresser.

22 februari
Listan över de leverantörer som är godkända av Inera ”fryses”, det vill säga inga förändringar av listan kommer att ske under en period. Endast leverantörer godkända av Inera kommer att hanteras. Det innebär också att inga tillkommande leverantörer kommer att kunna göra tester hos Digg förrän tidigast efter 2 maj 2024.

1 mars
Digg börjar sammanställa de anmälningar som kommit in. Intygan om överensstämmelse gentemot regelverket för meddelandesystem kan tas emot fram till 11 mars.

11 mars
DIGGs adressbok i OPEN-TEST och QA öppnar och den som önskar kan påbörja migrering.

Den som ansvarar för ett meddelandesystem, antingen som extern leverantör, eller som deltagarorganisation med ett eget meddelandesystem, behöver göra en anmälan till OPEN-TEST.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: