Information om flytten av SDK till Digg

Efter ett regeringsbeslut kommer hela ansvaret för SDK att flyttas från Inera till Digg under våren 2024.

Vårt uppdrag

Under 2022 hade Digg till uppdrag att aktivt stödja införandet och anslutningen till den infrastruktur som byggdes upp inom ramen för samarbetsprojektet med deltagare från kommuner, regioner och myndigheter samt SKR och Inera AB.

Digg ska också, utifrån de erfarenheter och den pilotverksamhet som bedrivits under 2022, förbereda för att senast den 1 april 2024 ansvara för tillhandahållandet av infrastruktur för säker digital kommunikation. I uppdraget ingår bland annat att genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar upphandlingsfrågor.

Digg ska även lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas.

Säker digital kommunikation idag

Från 1 mars 2022 går det att ansluta sig till den tjänst som Inera ansvarar för. För frågor om tjänsten och hur man ansluter sig, kontakta Inera.

Säker digital kommunikation (inera.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: