Nytt testservercertifikat för testmiljön i Mina meddelanden

Digg genom Skatteverket IT har förnyat testservercertifikatet ExpiTrust test CA v7 till ExpiTrust TEST CA v8. För att SSL/TLS mot vår testmiljö i Mina meddelanden skall fungera behövs en trust sättas upp för ExpiTrust TEST CA v8.

Vid frågor kontakta gärna support.minameddelanden@skatteverket.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: