Planerat driftunderhåll av e-Boks den 14-17 oktober

e-Boks planerar ett driftunderhåll den 14 oktober kl. 18.00 till måndag 17 oktober kl. 08.00 på grund av uppdateringar av systeminfrastrukturen.

Under tiden för underhållet kommer e-Boks tjänst vara avstängd och varken avsändare eller användare kommer kunna nå tjänsten. Försök därför att undvika att skicka meddelanden under driftunderhållet.

Efter uppdateringarna har genomförts kommer tjänsten fungera som tidigare och inga ändringar behöver göras av avsändare eller förmedlare.

Löpande information om driftunderhållet kommer e-Boks publicera via sin driftstörningskanal:

e-Boks Operation status Status (e-Boks.com) Länk till annan webbplats.

Publicerad: