Till innehållet

Anmälan om bristande tillgänglighet

Offentlig aktör och mobil applikation

Steg 2 av 7

Fyll i vilken app din anmälan gäller. Det är till hjälp för oss om du även kan fylla i den offentliga aktör (ex. myndighet eller kommun) som tillhandahåller appen.