Till innehållet

Anmälan om bristande tillgänglighet

Offentlig aktör och webbplats

Steg 1 av 5

Fyll i vilken offentlig aktör (ex. myndighet eller kommun) din anmälan gäller. Det är till hjälp för oss om du även kan fylla i adressen till webbsidan.