Till innehållet

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet.

Om lagen

Här finns information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda.

Anmäl bristande tillgänglighet

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet till digital offentl

Vårt arbete med tillsyn

Här kan du läsa om hur vi granskar digital offentlig service för att kontrollera att den uppfyller kraven på tillgänglighet.