Till innehållet

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet.
Oj, något gick fel

Anmäl bristande tillgänglighet

Här har du som användare möjlighet att anmäla en offentlig aktör som du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Om lagen

Här finns information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda.

Vårt arbete med tillsyn

Här kan du läsa om hur vi granskar digital offentlig service för att kontrollera att den uppfyller kraven på tillgänglighet.