Till innehållet

Statistik och prognoser för digital post

Här hittar du aktuell statistik för digital post och prognoser för hur den kommer att utvecklas i framtiden.

Statistik – till och med vecka 18 (2022)

5 724 014 digitala brevlådor, varav

  • 5 552 794 privatpersoner
  • 171 220  företag.

210 avsändare, varav

  • 131 kommuner
  • 57 myndigheter
  • 9 kommunalförbund
  • 13 regioner.

Om du vill fördjupa dig i statistiken kan du ladda ned aktuell statistik i form av en excel-fil. I den hittar du statistik med historik per vecka för

  • antal digitala brevlådor
  • fördelningen mellan de olika brevlådeoperatörerna
  • fördelningen på kön och ålder
  • antal avsändare.

Statistik Mina Meddelanden – 2022 fram till v.18 (excel, 250 kB)

Prognos: Digitala brevlådor

Prognosen för antal digitala brevlådor utgår från den utvecklingstrend som varit under åren 2018 och 2019. Den visar att ökningen av antal digitala brevlådor avtar och är cirka 75 procent av ökningen i antal från föregående år.

Utfall och prognos antal digitala brevlådor – privatpersoner och företag

År
Antal
2015
310 016
2016
740 636
2017
2 014 294
2018
3 029 547
2019
3 752 536
2020
4 327 863
2021
5 472 899
Prognos 2022
5 675 000
Prognos 2023
6 000 000
Prognos 2024
6 220 000
Prognos 2025
6 500 000
Prognos 2026
6 675 000
Prognos 2027
6 800 000

Prognos: Meddelanden

Prognosen för antal meddelanden utgår från prognosen för antal digitala brevlådor och en prognos för antal meddelanden per digital brevlåda. Prognosen för antalet meddelanden per digital brevlåda utgår från utvecklingen under 2019. Den tar också med i beräkningen om det är ett valår eller inte. Ett valår görs utskick till samtliga digitala brevlådor för privatpersoner.

Utfall och prognos antal meddelanden

År
Antal
2017
13 701 156
2018
28 479 111
2019
41 852 062
2020
52 770 330
2021
81 934 098
Prognos 2022
81 000 000
Prognos 2023
82 000 000
Prognos 2024
88 000 000
Prognos 2025
95 000 000
Prognos 2026
106 000 000
Prognos 2027
109 000 000