Till innehållet

Statistik och prognoser för digital post

Här hittar du aktuell statistik för digital post och prognoser för hur den kommer att utvecklas i framtiden.

Statistik – till och med vecka 35 (2021)

4 988 026 digitala brevlådor, varav

  • 4 837 379  privatperson
  • 150 647 företag.

187 avsändare, varav

  • 110 kommuner
  • 57 myndigheter
  • 8 kommunförbund
  • 12 regioner.

Om du vill fördjupa dig i statistiken kan du ladda ned aktuell statistik i form av en excel-fil. I den hittar du statistik med historik per vecka för

  • antal digitala brevlådor
  • fördelningen mellan de olika brevlådeoperatörerna
  • fördelningen på kön och ålder
  • antal avsändare.

Statistik digital post – 2021  fram till v. 35 (excel, 234 kB)

Prognos: Digitala brevlådor

Prognosen för antal digitala brevlådor utgår från den utvecklingstrend som varit under åren 2018 och 2019. Den visar att ökningen av antal digitala brevlådor avtar och är cirka 75 procent av ökningen i antal från föregående år.

Utfall och prognos antal digitala brevlådor – privatpersoner och företag

År
Antal
2015
310 016
2016
740 636
2017
2 014 294
2018
3 029 547
2019
3 752 536
2020
4 327 863
Prognos 2021
4 700 000
Prognos 2022
5 000 000
Prognos 2023
5 200 000
Prognos 2024
5 400 000

Prognos: Meddelanden

Prognosen för antal meddelanden utgår från prognosen för antal digitala brevlådor och en prognos för antal meddelanden per digital brevlåda. Prognosen för antalet meddelanden per digital brevlåda utgår från utvecklingen under 2019. Den tar också med i beräkningen om det är ett valår eller inte. Ett valår görs utskick till samtliga digitala brevlådor för privatpersoner.

Utfall och prognos antal meddelanden

År
Antal
2017
13 701 156
2018
28 479 111
2019
41 852 062
2020
52 770 330
Prognos 2021
54 000 000
Prognos 2022
66 000 000
Prognos 2023
67 500 000
Prognos 2024
79 000 000