Till innehållet

Tillägg till Microsoft Outlook för att skicka digital post

Med tillägget till Microsoft Outlook kan dina medarbetare själva enkelt skicka säkra meddelanden till digitala brevlådor.

Om du installerar tillägget kan dina medarbetare direkt i Microsoft Outlook skicka säkra meddelanden till digitala brevlådor lika enkelt som att skicka mejl. Istället för mejldress väljer de i tillägget till vilket person- eller organisationsnummer de vill skicka meddelandet.

Skaffa tillägget till Microsoft Outlook

För att skaffa tillägget kontaktar du oss via mejl. Då får du mer information, installationsfiler och användarmanual.

digitalpost.aktorer@digg.se