Till innehållet

Så här fungerar digital post

Förmedlingsadressregistret (FaR) är grunden för infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden. I registret finns information om alla som på något sätt är ansluta till infrastrukturen. Det är mottagare, avsändande offentliga aktörer, förmedlare och brevlådeoperatörer.

I samband med att mottagaren skaffar en digitala brevlåda sker registrering i FaR och en profil skapas. Profilen som skapas vid registrering innehåller mottagarens personnummer och vilken brevlådeoperatör den valt. Profilen innehåller också information om hur mottagaren vill ta emot meddelanden. Möjligheten finns för mottagaren att själv välja från vilka offentliga aktörer den vill ta emot digital post. Utgångsläget är att alla offentliga myndigheter tillåts skicka digital post till alla mottagare, det är mottagaren själv som går in i brevlådan och väljer bort de avsändare som den inte vill ta emot digital post ifrån. Posten kommer då att skickas ut på papper istället.

För att skaffa en digital brevlåda krävs signering med e-legitimation. 

När du som offentlig aktör ansluter till infrastrukturen registreras din organisation i FaR. Tillsammans med information om din organisations namn och organisationsnummer finns också information om förmedling och eventuell underleverantör för förmedling av meddelandet.

Förmedlaren kopplas till din organisation i FaR om du anlitat en underleverantör. Annars står din organisation som förmedlare. 

Du kan läsa mer om hur FaR används när ett meddelande skickas längre ner på sidan. 

Roller inom digital post

Mottagare

Privatpersoner och företag som har en digital brevlåda och tar emot digital post kallas för mottagare.

Brevlådeoperatör

Idag finns fyra digitala brevlådor i Sverige. De som tillhandahåller brevlådorna kallas för brevlådeoperatörer.

Avsändare

När du som offentlig aktör skickar digital post i infrastrukturen har du rollen avsändare. Till offentliga aktörer räknas statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Förmedlare

Förmedling av digital post kan skötas av dig som offentlig aktör eller av en underleverantör som fungerar som förmedlare. Den som förmedlar meddelandet gör slagningen mot FaR, signerar meddelandet och skickar det till rätt brevlåda.

Infrastrukturansvarig

DIGG är ansvarig för infrastrukturen för digital post. Vi ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av infrastrukturen.

Så skickas ett meddelande

När du som avsändande offentlig aktör skickar ett meddelande förmedlas meddelandet genom infrastrukturen. Förmedlingen kan genomföras av dig som offentlig aktör eller av en underleverantör som fungerar som förmedlare.

Vid förmedling av ett meddelande görs en slagning mot Förmedlingsadressregistret (FaR). Där hämtas information om mottagaren har digital brevlåda samt om mottagaren godkänner digital post från dig som offentlig aktör. Nästa steg i förmedlingen att signera meddelandet och skicka det till rätt brevlåda.

När meddelandet tas emot av brevlådeoperatören görs en kontrollslagning mot FaR. Där säkerställs att meddelandet har kommit till rätt brevlåda.

Säkerhetsklassning av meddelanden

Med digital post kan du skicka meddelanden skyddsklassade som 1, 2 eller 3 enligt MSB:s klassifikation för konfidentialitet. Det är inte tillåtet att skicka meddelanden tillhörande skyddsklass 4.

De flesta meddelanden som skickas i infrastrukturen tillhör säkerhetsklass 3. Ett meddelande av säkerhetsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter eller bilagor.

Mottagaren får tillgång till meddelandet i den säkra digitala brevlådan som kräver inloggning med e-legitimation. Aviseringsmeddelanden som skickas på mindre säkra kanaler som e-post och SMS formuleras meddelandeneutralt för att inte skada mottagarens integritet om det hamnar i fel händer

Innehållet i brevlådan är inte allmän handling

De meddelanden som lagras i en digital brevlåda kan inte begäras ut som allmän handling eftersom att den digitala brevlådan är att betrakta som eget utrymme.

Eget utrymme är ett juridiskt koncept som har lagts till grund för en rättslig modellösning i e-delegationens vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen.

Mottagaren kan välja sin digitala post

Mottagaren kan välja från vilka offentliga aktörer den accepterar post digitalt.

Utgångspunkten är att mottagaren tar emot digital post från alla anslutna offentliga aktörer, men att mottagaren kan välja bort digital post om den inte vill ta emot från någon eller flera offentliga aktörer.

I samband med att ett meddelande skickas görs en slagning mot förmedlingsadressregistret FaR där information finns om mottagaren av meddelandet accepterar digital post från den avsändande offentliga aktören. Om mottagaren inte vill ta emot digital post från den avsändande offentliga aktören skickas istället meddelandet med papperspost. 

Ansvar för innehåll

När du som offentlig aktör skickar digital post har du ansvar för meddelandets innehåll. Du har också skyldighet att skicka med information om vart mottagaren kan vända sig med frågor kring innehållet i meddelandet.

Kundstöd

För stöd vid frågor om digital post så finns följande kontakter.

Frågor om meddelandet och dess innehåll

Vid frågor om det digitala meddelandets innehåll är det du som offentlig aktör som har ansvar för att erbjuda hjälp.

Frågor om den digitala brevlådan

Frågor som gäller den digitala brevlådan och dess funktionalitet hanteras av respektive brevlådeoperatör.

Frågor om infrastrukturen

Vid frågor om infrastrukturen, Mina meddelanden, kontakta oss på DIGG. Du når oss på info@digg.se eller 0771-11 44 00.