Till innehållet

Digital identitet

E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en digital förvaltning. Vi på DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi granskar även underskriftstjänster och utfärdar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.
Oj, något gick fel

E-legitimering

Här kan du bland annat läsa om att anpassa e-tjänster för e-legitimationer, och om att leverera e-legitimering till offentlig sektor.

E-underskrift

Här hittar du hur du upphandlar, tar emot och skriver under med e-underskrift. Du kan också läsa om att bli leverantör av e-underskrifter.

Europeisk digital identitet

Med den europeiska digitala identiteten kommer medborgarna i EU-länderna få tillgång till tjänster online utan att behöva dela med sig av personuppgifter i onödan.