Till innehållet

E-underskrift för dig som leverantör

Offentliga aktörer som vill skaffa underskriftstjänster kan ställa krav på en fristående underskriftstjänst som är godkänd av oss på DIGG. Du som är leverantör av fristående underskriftstjänster kan ansöka om att få din tjänst granskad av oss. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Bli granskad av oss

Om du har eller avser att ta fram en fristående underskriftstjänst kan du välja att få din tjänst granskad av oss. Börja med att gå igenom granskningsdokumenten på denna sida så att du vet vad som krävs och hur granskningen går till. Ansök sedan om att få tjänsten granskad genom att kontakta oss.

Kontakta oss

Det här granskar vi

Vi granskar fristående underskriftstjänster efter en ansökan från leverantören. Det finns inga lagkrav på att tjänsten ska vara godkänd i vår granskning för att den elektroniska underskriften ska vara giltig, utan granskningen ska istället ses som ett sätt för offentliga aktörer att själva slippa göra motsvarande granskning, och för att leverantörer inte ska behöva delta i flera olika granskningar.

I vår granskning av underskriftstjänster utgår vi ifrån vår normativa specifikation. Specifikationen har tagits fram för att passa offentliga aktörer med e-tjänster där en användare ska skriva under.

Vi lägger stor vikt vid bland annat möjligheten att integrera e-underskriftstjänsten med offentliga aktörers e-tjänster, att dokumenten som undertecknas inte ska behöva lämna aktören, och att tjänsten fungerar med utländska e-legitimationer.

En underskriftstjänst som är godkänd av DIGG skapar e-underskrifter som är att betrakta som en avancerad e-underskrift enligt eIDAS.

Lär dig mer

  • CGI Sverige AB
  • Chas Visual Management AB med Cybercom Sweden AB som underleverantör
  • Pulsen AB med Technology Nexus Secured Business Solution AB som underleverantör
  • Cybercom Sweden AB
  • Technology Nexus Secured Business Solution AB

Bra att veta om vår granskning

Godkännandet gäller endast leverantörens fristående underskriftstjänst, inte leverantörens tjänster i sin helhet.

Eftersom granskningen är frivillig från leverantörens sida publicerar vi endast information om de tjänster som uppfyller våra krav. Vi uttalar oss därför inte om andra underskriftstjänster än de vi har godkänt.

Implementera e-underskrift

På Sweden Connect hittar du DIGG:s tekniska ramverk, och kan testa din underskriftstjänst så att den är anpassad mot utländska e-legitimationer.

Sweden Connect

Sweden Connects testmiljö (Sandbox)

Vanliga frågor och svar

Nej, de omfattas inte av vår granskning. De omfattas heller inte av vårt tekniska ramverk.