Till innehållet

Nationell e-legitimering

Upphandlande myndigheter kan teckna en avtalsform för e-legitimering som kallas valfrihetssystem. Med valfrihetssystem kan du erbjuda användare inloggning med flera olika e-legitimationer. Här kan du läsa om hur du ansluter din organisation.

Så fungerar valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren väljer vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning och därmed vilken leverantör av e-legitimation som ska få betalt. Både offentliga aktörer och leverantörer av e-legitimationer kan löpande ansluta sig till systemen.

Det finns två valfrihetssystem för e-legitimering: 

 • Valfrihetssystem 2017 E-legitimering ger tillgång till leverantörer som uppfyller kraven i DIGG:s tekniska ramverk, och kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3.
 • Valfrihetssystem 2018 E-legitimering ger tillgång till leverantörer som har minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige.

Tillsammans ger de era användare möjlighet att logga in med både väletablerade och kvalitetsgranskade e-legitimationer.

Båda valfrihetssystemen kan tecknas av upphandlande myndigheter som faller inom definitionen i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Du ansluter genom att teckna avtal med oss på DIGG.

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

 • Ger tillgång till: Freja eID+ från Verisec.
 • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt DIGG:s tekniska ramverk.
 • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2017

 1. Teckna avtal om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Du hittar de dokument som behövs under Dokument och länkar på denna sida.

  Fyll i och skriv under avtalet.
  Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

  Skicka avtalet i två exemplar till:
  DIGG
  Box 14
  851 02 Sundsvall

 2. Teckna avtal om anslutning till Sweden Connect. Du hittar de dokument som behövs under Dokument och länkar på denna sida. Avtalet är detsamma som för utländska e-legitimationer, så om din organisation redan har tecknat avtalet behöver ni inte göra det igen.

  Fyll i, skriv under och skicka in avtalet.
  Avtal med förlitande part beträffande Sweden Connect

  Skicka avtalet i ett exemplar till:
  DIGG
  Box 14
  851 02 Sundsvall

 3. Anslut till Sweden Connect. För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver du registrera metadata om e-tjänsten i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten och de tjänster som den ska kommunicera med hämtar sedan metadata om varandra ur registret.

  Anslut till Sweden Connect

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

 • Ger tillgång till: BankID och Telia e-legitimation.
 • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0
 • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2018

 1. Läs igenom de dokument kopplade till Valfrihetssystem 2018 som finns under Dokument och länkar på denna sida.

  Fyll i och skriv under avtalet.
  Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

  Skicka avtalet i två exemplar till:
  DIGG
  Box 14
  851 02 Sundsvall

 2. När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar till er. I samband med det får ni också information från oss om nästa steg, där ni behöver kontakta e-legitimationsutfärdarna i valfrihetssystemet för att anmäla anslutning till dem.

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2018 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2018 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Anslutna organisationer

Här ser du vilka organisationer som är anslutna till valfrihetssystemen.

Organisation
2017
2018
Arbetsförmedlingen
Ja
Ja
Arbetsmiljöverket
Nej
Ja
Arvika kommun
Nej
Ja
Blekinge Tekniska Högskola
Nej
Ja
Bolagsverket
Ja
Ja
Centrala studiestödsnämnden
Nej
Ja
Domstolsverket
Ja
Ja
Eda kommun
Nej
Ja
EFS-rådet
Nej
Ja
eHälsomyndigheten
Ja
Ja
Eslövs kommun
Ja
Ja
Filipstads kommun
Nej
Ja
Försäkringskassan
Nej
Ja
Göteborgs Universitet
Nej
Ja
Hallandstrafiken
Nej
Ja
Halmstads Fastighets AB
Nej
Ja
Hammarö kommun
Ja
Nej
Havs- och vattenmyndigheten
Ja
Ja
Höglandsförbundet
Ja
Ja
Karlstads Bostads AB
Nej
Ja
Konsumentverket
Nej
Ja
Kronofogdemyndigheten
Ja
Ja
Landskrona stad
Nej
Ja
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nej
Ja
Pensionsmyndigheten
Ja
Ja
Region Uppsala
Ja
Nej
Region Jönköpings län
Ja
Nej
Region Kalmar
Nej
Ja
Region Östergötland
Ja
Ja
Riksgälden
Nej
Ja
Staffanstorps kommun
Ja
Ja
Statens fastighetsverk
Nej
Ja
Sölvesborgs kommun
Nej
Ja
Torsby kommun
Nej
Ja
Tullverket
Nej
Ja
Umeå kommun
Ja
Ja
Vetenskapsrådet
Ja
Nej
Ängelholms kommun
Nej
Ja
Österåkers kommun
Nej
Ja

Dokument och länkar

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Avtal Sweden Connect

Lagar och regler