Till innehållet

Nationell e-legitimering

Upphandlande myndigheter kan teckna en avtalsform för e-legitimering som kallas valfrihetssystem. Med valfrihetssystem kan du erbjuda användare inloggning med flera olika e-legitimationer. Här kan du läsa om hur du ansluter din organisation.

Så fungerar valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren väljer vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning och därmed vilken leverantör av e-legitimation som ska få betalt. Både offentliga aktörer och leverantörer av e-legitimationer kan löpande ansluta sig till systemen.

Det finns två valfrihetssystem för e-legitimering, som tillsammans ger era användare möjlighet att logga in med både väletablerade och nya kvalitetsgranskade e-legitimationer.

Båda valfrihetssystemen kan tecknas av upphandlande myndigheter som faller inom definitionen i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Du ansluter genom att teckna avtal med oss på DIGG.

Skapa en robust inloggning genom att teckna båda avtalen om Valfrihetssystem

Genom att teckna avtal till både Valfrihetssystem 2017 och Valfrihetssystem 2018 skapar ni förutsättningar för e-legitimering som inte är beroende av endast en lösning. Användaren kan då välja mellan flera e-legitimationer som alternativ för inloggning i era e-tjänster.

Många e-tjänster förlitar sig idag till en enda e-legitimeringslösning vilket gör att åtkomsten till e-tjänsten är beroende av tillgängligheten hos en enda e-legitimationstjänst. Det händer att viktiga e-tjänster inte går att använda på grund av driftstörningar hos en e-legitimationsutfärdare och detta innebär problem för användarna. Att kunna erbjuda fler än en e-legitimation som alternativ för inloggning ökar robustheten i systemet och gör tjänsten mindre sårbar.

Via Valfrihetssystem 2017 kan ni erbjuda era användare inloggning med Freja eID+.

Via Valfrihetssystem 2018 kan ni erbjuda era användare inloggning med BankID och Telia.

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2017:

  • Ger tillgång till Freja eID Plus från Freja eID Group AB.
  • Ingående leverantörer måste uppfylla kraven i DIGG:s tekniska ramverk, och kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på lägst tillitsnivå 3.
  • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt DIGG:s tekniska ramverk.
  • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2017

2. Fyll i och skriv under avtal om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

3. Skriv under avtal om Sweden Connect

Avtalet är detsamma som för utländska e-legitimationer, så om din organisation redan har tecknat avtalet behöver ni inte göra det igen.

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal med förlitande part beträffande Sweden Connect

4. Skicka avtalen till oss

Skicka två exemplar av varje avtal till:

DIGG
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av varje avtal till er.

5. Anslut till Sweden Connect

För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver du registrera metadata om e-tjänsten i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten och de tjänster som den ska kommunicera med hämtar sedan metadata om varandra ur registret.

På webbplatsen swedenconnect.se hittar du samlad information som du behöver för att ansluta till Sweden Connect.

Anslut till Sweden Connect

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2018:

  • Ger tillgång till: BankID och Telia e-legitimation.
  • Ingående leverantörer måste ha minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige.
  • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0.
  • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2018

2. Fyll i och skriv under avtal om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Fyll i och skriv under avtalet:

Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Skicka in avtalet i två exemplar till:

DIGG
Box 14
851 02 Sundsvall

3. Kontakta utfärdaren av e-legitimationen

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar till er. I samband med det får ni också information från oss om nästa steg, där ni behöver kontakta e-legitimationsutfärdarna i valfrihetssystemet för att anmäla anslutning till dem.

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2018 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2018 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Anslutna organisationer

Här ser du vilka organisationer som är anslutna till valfrihetssystemen.

Organisation
2017
2018
AB Landskronahem
Nej
Ja
Arbetsförmedlingen
Ja
Ja
Arbetsmiljöverket
Nej
Ja
Arvika kommun
Nej
Ja
Blekinge Tekniska Högskola
Nej
Ja
Bolagsverket
Ja
Ja
Borås stad
Ja
Nej
Boverket
Ja
Ja
Centrala studiestödsnämnden
Nej
Ja
Domstolsverket
Ja
Ja
Eda kommun
Nej
Ja
EFS-rådet
Nej
Ja
eHälsomyndigheten
Ja
Ja
Eslövs kommun
Ja
Ja
Etikprövningsmyndigheten
Nej
Ja
Filipstads kommun
Nej
Ja
Folkhälsomyndigheten
Ja
Ja
Försäkringskassan
Nej
Ja
Göteborgs Universitet
Ja
Ja
Hallandstrafiken
Nej
Ja
Halmstads Fastighets AB
Nej
Ja
Hammarö kommun
Ja
Ja
Havs- och vattenmyndigheten
Ja
Ja
Höglandsförbundet
Ja
Ja
Karlstads Bostads AB
Nej
Ja
Karolinska institutet
Nej
Ja
Konsumentverket
Nej
Ja
Kopparstaden AB
Nej
Ja
Kronofogdemyndigheten
Ja
Ja
Kungsbacka kommun
ja
Ja
Landskrona stad
Nej
Ja
Linköpings Universitet
Ja
Ja
Luleå kommun
Ja
Ja
Myndigheten för digital förvaltning DIGG
Ja
Nej
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ja
Ja
Naturvårdsverket
Ja
Ja
Pensionsmyndigheten
Nej
Ja
Region Uppsala
Ja
Nej
Region Jönköpings län
Ja
Nej
Region Kalmar
Nej
Ja
Region Värmland
Ja
Ja
Region Västernorrland
Nej
Ja
Region Östergötland
Ja
Ja
Riksgälden
Nej
Ja
Skolforskningsinsitutet
Nej
Ja
Skolverket
Ja
Ja
SIDA
Ja
Ja
Sjöfartsverket
Ja
Ja
Staffanstorps kommun
Ja
Ja
Statens fastighetsverk
Nej
Ja
Statens institutionsstyrelse
Ja
Ja
Statens tjänstepensionsverk SPV
Ja
Ja
Statistiska Centralbyrån
Ja
Ja
Strömstads kommun
Ja
Nej
Sölvesborgs kommun
Nej
Ja
Torsby kommun
Nej
Ja
Tullverket
Nej
Ja
Umeå kommun
Ja
Ja
Universitets- och högskolerådet
Ja
Ja
Universitetskanslerämbetet
Ja
Ja
Vetenskapsrådet
Ja
Nej
Västra Götalandsregionen
Ja
Ja
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Ja
Ja
Ängelholms kommun
Nej
Ja
Örnsköldsviks kommun
Nej
Ja
Österåkers kommun
Ja
Ja

Dokument och länkar

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Avtal Sweden Connect

Lagar och regler