Till innehållet

IdP-leverantör

Du som är leverantör av en intygsfunktion, en IdP, kan ansöka om att bli tillitsgranskad av oss. Här kan du läsa om hur granskningen går till och hur du går tillväga.

Det här är en IdP

En IdP används för att skapa ett identitetsintyg som bekräftar vem användaren som söker åtkomst till en e-tjänst är, det vill säga förmedlar information från kontrollen av att användaren är den som hen utger sig för att vara. I de flesta fall levereras funktionen av en upphandlad leverantör, en IdP-leverantör.

Så ansöker du om att bli granskad

1. Läs dokumenten

Läs vägledningen för tillhandahållare av intygstjänst, så att du vet vilka krav vi ställer och kan säkerställa att din organisation uppfyller dem innan du skickar in ansökan till oss. Läs också igenom övriga dokument. 

Vägledning för IdP-leverantör

Ansökan och avtal

Visa mer

3. Skicka till DIGG

Skicka ansökan och avtal via e-post till info@digg.se, samt via post till:

DIGG
Box 14
851 02 Sundsvall

Så fungerar granskningen

Vi granskar IdP-leverantörer mot relevanta delar av DIGG:s tillitsramverk för Svensk e-legitimation. De leverantörer som godkänns och tecknar avtal med DIGG kommer att publiceras i en lista på denna webbplats.

Tillitgranskningen är kostnadsfri.

Det här krävs för publicering i Sweden Connect

För publicering av metadata i Sweden Connects produktionsmiljö behöver ni en uppdragsgivare som har avtalat med DIGG om att ingå i Sweden Connect. När er uppdragsgivare har anmält ert IdP-metadata till Sweden Connects metadataregister kommer det att framgå av registret att ni är tillitsgodkända. Inför registrering av en IdP i Sweden Connect krävs även tekniska tester.

Därför granskar vi

Syftet med granskningen är att hjälpa organisationer med digitala tjänster att ställa tydligare krav på kvalitet och säkerhet. En obruten tillitskedja vid e-legitimering är central för att organisationer ska kunna lita på varandra. Det innebär att identitetsintyget som IdP:n levererar behöver hålla samma tillitsnivå som den e-legitimation som använts vid legitimeringen.