Till innehållet

Nu kan du lämna synpunkter på avtalsutkast för e-tjänstelegitimationer

Det ska bli möjligt för medarbetare att använda arbetsgivarens e-legitimation i många olika digitala tjänster. Nu finns utkast till den första avtalsvarianten som är tänkt att stödja detta. Tanken är att arbetsgivarens e-legitimation ska fungera över organisationsgränser.

Ett led i utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är att DIGG tar fram avtal för elektronisk identifiering av medarbetare. Arbetet följer förslagen i förstudierapporten eID för medarbetare som publicerades i december 2020. I den rapporten föreslogs:

  • Ett avtal som knyter ihop e-legitimationsutfärdare med e-tjänster eller arbetsgivares inloggningssidor.
  • Ett avtal som knyter ihop arbetsgivare och e-tjänster när medarbetarens inloggning går via arbetsgivaren.


Dessutom arbetar DIGG fram en förvaltningsgemensam teknisk profil som stödjer att medarbetares personnummer inte ska behöva överföras.

Ta del av utkast till avtal mellan e-legitimationsutfärdare och förlitande parter

Nu kan du lämna synpunkter på utkast till avtalet som knyter ihop e-legitimationsutfärdare med e-tjänster eller arbetsgivares inloggningssidor.
Avtalet omfattar så kallad förbetald elektronisk identifiering och är ersättningslöst. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har anskaffat e-legitimationer till sina medarbetare mot ersättning. När medarbetaren ska logga in hos en annan organisation är detta avtal grunden för att e-legitimationen ska finnas som ett valbart alternativ.


Avtalet om förbetald elektronisk identifiering består av tre dokument

  1. Avtal för förlitande part

  2. Anslutningsavtal för utfärdare av e-tjänstelegitimationer

  3. Bilaga Regelverk

Skicka in dina synpunkter

Läs dokumenten och skicka dina synpunkter till oss senast den 22 oktober 2021. Skriv ”Avtal om förbetald e-legitimering” i ämnesraden.

E-postadress: e-legitimation@digg.se