Till innehållet

E-legitimering för dig som leverantör

Här får du som levererar e-legitimering reda på hur du ansöker om Svensk e-legitimation, statens eget kvalitetsmärke för e-legitimering. Du lär dig också om hur du ansluter dig som leverantör till valfrihetssystemen, en avtalsform som kan tecknas av offentliga aktörer med e-tjänster.

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation är statens eget kvalitetsmärke för e-legitimering. Offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

Det är vi som granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket. Kvalitetsmärket grundar sig på DIGG:s tillitsramverk. Det är en teknikneutral kravställning som baseras på internationella standarder med viss nationell anpassning.

 

Så ansöker du om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

 1. Läs igenom dokumenten kopplade till Svensk e-legitimation. De finns under Dokument och länkar på denna sida.

 2. Fyll i skicka in ansökningsformulär och licensavtal.
  Ansökningsformulär för utfärdare av Svensk e-legitimation
  Licensavtal för utfärdare av Svensk e-legitimation

  Skicka dokumenten till:

  DIGG
  Box 14
  851 02 Sundsvall

För privatpersoner:

 • AB Svenska Pass på tillitsnivå 3 och 4 (AB Svenska Pass)

 • BankID på fil, på tillitsnivå 3 (Finansiell ID-Teknik BID AB)

 • BankID på kort, på tillitsnivå 3 (Finansiell ID-Teknik BID AB)

 • Freja eID+ på tillitsnivå 3 (Verisec Freja eID AB)

 • Mobilt BankID på tillitsnivå 3 (Finansiell ID-Teknik BID AB)

I tjänsten:

 • Freja eID+ på tillitsnivå 3 (Verisec Freja eID AB)
 • SITHS på tillitsnivå 3 (Inera AB)

Informationen uppdateras i takt med att formella beslut fattas om godkännande.

Granskningen sker utifrån DIGG:s Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. En central del i vår granskning är att verifiera att en e-legitimation håller den tillitsnivå som den utlovar. I tillitsramverket beskrivs vilka krav som ställs på en e-legitimation från tillitsnivå 2 och uppåt. Grundläggande i vår granskning är också att ingen enskild individ hos utfärdaren på egen hand ska kunna tillverka en e-legitimation.

Vi granskar utfärdarens

 • tekniska arkitektur
 • finansiella stabilitet
 • informationssäkerhetsarbete och internkontroll
 • process för identifiering av personer som ansöker om att få en e-legitimation
 • framställande och tillhandahållande av e-legitimationer.

Lär dig mer

Så fungerar valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren väljer vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning och därmed vilken leverantör av e-legitimation som ska få betalt. Både offentliga aktörer och leverantörer av e-legitimationer kan löpande ansluta sig till systemet.

Det finns två olika valfrihetssystem för e-legitimering:

 • Valfrihetssystem 2017 E-legitimering kan tecknas av leverantörer som uppfyller kraven i DIGG:s tekniska ramverk, och kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3.
 • Valfrihetssystem 2018 E-legitimering kan tecknas av leverantörer som har minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige.

Du ansluter till de två olika valfrihetssystemen genom att teckna avtal med DIGG.

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

 • Kan tecknas av dig som uppfyller kraven i DIGG:s tekniska ramverk, och kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3.
 • Pris per transaktion: 17 öre.
 • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt DIGG:s tekniska ramverk.
 • Ansluten leverantör: Freja eID+ från Verisec.

Så skickar du in ansökan om Valfrihetssystem 2017

 1. Läs igenom dokumenten kopplade till Valfrihetssystem 2017 E-legitimering, som du hittar under Dokument och länkar på denna sida.

 2. Fyll i och skicka in upphandlingsdokument och anslutningsavtal.
  Upphandlingsdokument Valfrihetssystem 2017 E-legitimering
  Bilaga A: Anslutningsavtal Leverantör avseende Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

  Skicka dokumenten till:

  DIGG
  Box 14
  851 02 Sundsvall

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

 • Kan tecknas av dig som har utfärdat minst 500 000 e-legitimationer i Sverige.
 • Pris per transaktion: 17 öre.
 • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0.
 • Anslutna leverantörer: BankID och Telia e-legitimation.

Så skickar du in ansökan om Valfrihetssystem 2018

 1. Läs igenom dokumenten kopplade till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering, som finns under Dokument och länkar på denna sida.

 2. Fyll i och skicka in upphandlingsdokument och anslutningsavtal.
  Upphandlingsdokument Valfrihetssystem 2018 E-legitimering
  Bilaga A: Anslutningsavtal Leverantör till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

  Skicka dokumenten till:

  DIGG
  Box 14
  85102 Sundsvall

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2018 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2018 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Anslutna organisationer

Här kan du se vilka organisationer som är anslutna till valfrihetssystemen.

Organisation
2017
2018
Arbetsförmedlingen
Ja
Ja
Arbetsmiljöverket
Nej
Ja
Arvika kommun
Nej
Ja
Blekinge Tekniska Högskola
Nej
Ja
Bolagsverket
Ja
Ja
Centrala studiestödsnämnden
Nej
Ja
Domstolsverket
Ja
Ja
Eda kommun
Nej
Ja
EFS-rådet
Nej
Ja
eHälsomyndigheten
Ja
Ja
Eslövs kommun
Ja
Ja
Filipstads kommun
Nej
Ja
Försäkringskassan
Nej
Ja
Göteborgs Universitet
Nej
Ja
Hallandstrafiken
Nej
Ja
Halmstads Fastighets AB
Nej
Ja
Hammarö kommun
Ja
Nej
Havs- och vattenmyndigheten
Ja
Ja
Höglandsförbundet
Ja
Ja
Karlstads Bostads AB
Nej
Ja
Konsumentverket
Nej
Ja
Kronofogdemyndigheten
Ja
Ja
Landskrona stad
Nej
Ja
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nej
Ja
Pensionsmyndigheten
Ja
Ja
Region Uppsala
Ja
Nej
Region Jönköpings län
Ja
Nej
Region Kalmar
Nej
Ja
Region Östergötland
Ja
Ja
Riksgälden
Nej
Ja
Staffanstorps kommun
Ja
Ja
Statens fastighetsverk
Nej
Ja
Sölvesborgs kommun
Nej
Ja
Torsby kommun
Nej
Ja
Tullverket
Nej
Ja
Umeå kommun
Ja
Ja
Vetenskapsrådet
Ja
Nej
Ängelholms kommun
Nej
Ja
Österåkers kommun
Nej
Ja

Leverera e-legitimering inom eIDAS

Det är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer. Det anges i EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014. Kravet gäller de e-legitimationer som det aktuella landet har anmält till eIDAS.

Du som leverantör av e-legitimering kan inte ansluta dig till eIDAS på egen hand. Det är Sverige som medlemsstat som beslutar vilka svenska e-legitimationer som ska anmälas till eIDAS. Innan en e-legitimation kan användas utomlands måste den också gå igenom en process som beskrivs i eIDAS-förordningen. Inget beslut har ännu tagits för Sveriges del.

Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att leverera svensk e-legitimering till utländska e-tjänster.

Kontakta oss

EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014

Frågor och svar

Nej, vi tar ingen kostnad för granskningen eller kvalitetsmärket.

Dokument och länkar

Svensk e-legitimation

Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering

Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering

Lagar och regler